.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,842
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศพพ 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศพพ
 

      ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ระดับประเทศ   เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืน โรงเรียนได้ส่งครูเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมหลายแห่ง  เช่น การศึกษาดูงานตลาดนัดวิชาการสถานศึกษาพอเพียง  โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารไทยพาณิชย์   ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยโครงงานจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์  อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา  ศึกษาจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอ่านหนังสือตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ ข้าพเจ้าได้ประมวลความรู้จากการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ “หลักพอเพียงเป็นหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติตนโดยยึด ๓ หลักการ คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร บนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ชีวิตสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ) ที่ทุกคน ทุกประเทศ สามารถนำไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน” 

Bestdrirector.pdf
Bestthongbai.pdf
 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th