.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,816
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

                  ทุกระดับชั้น

              
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ . เจตคติทางวิทยาศาสตร์
. ดาวพลูโตถูกปลดออกจากตำแหน่ง . บทความทางวิทยาศาสตร์
. โลกและการเปลี่ยนแปลง . วิทย์ ป.3 เรื่องสัตว์
. แมลง . สัตว์ทะเล
. ต้นแก้ววิเศษ .กระรอกรอบรู้
. น้ำ . ดิน
. ลูกสัตว์ต่างๆ . นกกางเขน
. ความหลากหลายทางชีวภาพ . อากาศ
. แสงและการมองเห็น
. ดาราศาสตร์ . แรง แรงดัน ความดัน
. ไฟฟ้ากระแสตรง . แรง ม.ปลาย
. สมดุลกล . ไฟฟ้าสถิต
. ไฟฟ้า-แม่เหล็ก . แบบฝึกหัดฟิสิกส์ (ยังไม่มีฐานข้อมูล)
. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ . พันธะเคมี
. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก . อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก . ระบบประสาท
. สื่อฟิสิกส์เรื่องต่างๆ (ต่อศักดิ์ ทองสาย) . ฟิสิกส์เชิงปฎิสัมพันธ์ (Eng)
. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ . ระบบสุริยะ
. เทคโนโลยีอวกาศ . การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
. โมเมนต์ . แรงและการเคลื่อนที่
. ไฟฟ้าอย่างง่าย . งานและพลังงาน
. สารละลาย . การเกิดปฏิกิริยาเคมี
. ปรากฎการณ์เรือนกระจก . เซลล์
. พันธุกรรม . เทคโนโลยีชีวภาพ
. การผสมเทียมและการถ่ายฝากตัวอ่อน . ระบบนิเวศน์
. แรง ช่วงชั้นที่ 3ใหม่ครับ .
             

 

                           เรื่องที่ 1กระแสไฟฟ้าเกิดจากอะไร

                              เรื่องที่ 2 ไฟฟ้าสถิต

                             เรื่องที่ 3ระบบสุริยะจักรวาล  

                             เรื่องที่ 4ศัพท์ดาราศาสตร์  

                            เรื่องที่ 5 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 

                             เรื่องที่ 6เคมีเชิงฟิสิกส์1

                             เรื่องที่ 7 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

                             เรื่องที่ 8อากาศ  

                             เรื่องที่ 9 skooolthai.net ระบบประสาท

                             เรื่องที่ 10 การคูณแม่ 9 พันธะเคมี

                                                .net ชีวะวิทยา มัธยมศึกษาตอน                  

                                       เรื่องที่ 16skooolthai.net ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

                             เรื่องที่ 17 ห้องเรียนชีววิทยาออนไลน์

                             เรื่องที่ 18 บทเรียน วิชาฟิสิกส์

                              เรื่องที่ 23 การทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 

                             เรื่องที่ 24การสืบพันธุ์ของพืชดอก  

                             เรื่องที่ 25 การเกิดสุริยุปราคาวิทยาศาสตร์ ม.1-3

                             เรื่องที่ 26อะตอมอะตอมคืออะไรกันนะ ไร

                             เรื่องที่ 27วิทยาศาสตร์น่ารู้ ม.ต้น  

                             เรื่องที่ 28 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ 

                             เรื่องที่ 29 บทเรียนวิชาเคมีเรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ 

                             เรื่องที่ 30 แรงยกของเครื่องบิน

                             เรื่องที่ 31กระรอกรอบรู้  

                             เรื่องที่ 32 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

                             เรื่องที่ 33การสืบพันธุ์ของสัตว์

                             เรื่องที่ 34 ฟฟ้าน่าฉงนระดับประถมศึกษาปีที่ 3สาม

                             เรื่องที่ 35 ปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

                             เรื่องที่ 36 นิวเคลียร์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม เรื่อง นิวเคลียร์ 

                             เรื่องที่ 37 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

                             เรื่องที่ 38 ไฟฟ้าไฟฟ้าน่า

                             เรื่องที่ 39 พลังงานทดแทนศึกษา เรื่อง ประเภทของพลังงาน

                             เรื่องที่ 40 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ระดับชั้น ป. 

 

 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th