.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,830
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

                  ทุกระดับชั้น

                             เรื่องที่ 1 ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น

                             เรื่องที่ 2ขุนช้าง ขุนแผน

                             เรื่องที่ 3 การอ่านคิดวิเคราะห์ 

                             เรื่องที่ 4 สำนวนไทย 

                             เรื่องที่ 5 ภาษาไทยกับการสื่อสาร 

                             เรื่องที่ 6ห้องวรรณศิลป์ห้องที่รวบรวมบทละคร โคลง กลอนต่าง ๆ

                             เรื่องที่ 7 นิราศกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

                             เรื่องที่ 8 นิทาน 2 ภาษานิทานดี ๆ แฝงไว้ด้วยสาระและแง่คิดดี  

                             เรื่องที่ 9 กวีนิพนธ์ไทยและกลวิธีในการเขียน

                             เรื่องที่ 10 แบบทดสอบวิชาภาษาไทยพบกับแบบเรียนภาษาไทย, แบบฝึกทักษะ

                             เรื่องที่ 11สื่อสารสนเทศแม่แบบช่วยการอ่านออกเสียงร,ล และคำควบกล้ำ  

                             เรื่องที่ 12 ลูกสัตว์ต่างๆลูกสัตว์ต่างๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

                             เรื่องที่ 13 การอ่านจับใจความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

                             เรื่องที่ 14 นกกางเขน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง นกกางเขน

                             เรื่องที่ 15 สังข์ทอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง สังข์ทอง 

                             เรื่องที่ 16คำนามระดับชั้น ม.1  

                             เรื่องที่ 17 คำกริยา ระดับชั้น ม.1

                             เรื่องที่ 18 คำสรรพนามระดับชั้น ม.1

 

                             เรื่องที่ 19 คำประสมระดับชั้น ม.1 

                             เรื่องที่ 20 ประโยคระดับชั้น ม.1 

                             เรื่องที่ 21 คำวิเศษระดับชั้น ม.1

                             เรื่องที่ 22การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันระดับชั้น ม.1

                             เรื่องที่ 23ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์e-mail ย่อมาจาก electronic mail ระดับชั้น ม.1  

                             เรื่องที่ 24 ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร 

                             เรื่องที่ 25พหุบาทสัตวาภิธานระดับชั้น ม.1 

                             เรื่องที่ 26 พระยาพิชัยดาบหักระดับชั้น ม.

                             เรื่องที่ 27นิดๆหน่อยๆทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล ระดับชั้น ม.1  

                             เรื่องที่ 28 ภาษาไทย ป.1 

                             เรื่องที่ 29พยัญชนะและสระภาษาไทย ป.1

                             เรื่องที่ 30 ช่องไฟภาษาไทย ป.1

                             เรื่องที่ 31 รักการอ่าน กับ ผิงผิง ตอนที่ 1ภาษาไทย ป.1 

                             เรื่องที่ 32 รักการอ่าน กับ ผิงผิง ตอนที่ 2ภาษาไทย ป.2 

                             เรื่องที่ 33 รักการอ่าน กับ ผิงผิง ตอนที่ 3ภาษาไทย ป.2 

                             เรื่องที่ 34 เพลง ช้างน้อยน่ารักภาษาไทย ป.1

                             เรื่องที่ 35นิทาน เรื่อง หนูน้อยแตงโมภาษาไทย ป.2

                             เรื่องที่ 36 เพลง สระอะภาษาไทย ป.2

 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th