.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,817
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 

                  ทุกระดับชั้น

                             เรื่องที่ 1สายใยรัก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษา

                             เรื่องที่ 2วัยทอง ความหมายของวัยทอง ระดับชั้น ม.3

                             เรื่องที่ 3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

                             เรื่องที่ 4 อารมภ์ทางเพศและการจัดการที่เหมาะสม ม.3 

                             เรื่องที่ 5 ภาษาไทยกับการสื่อสาร 

                             เรื่องที่ 6เสน่ห์ทางเพศบนเรือนร่างอยู่ที่ไหน ระดับชั้น ม.3ต่าง ๆ

                             เรื่องที่ 7การจัดการอารมภ์ทางเพศเรียนรู้ เรื่อง การจัดการกับอารมภ์ทางเพศ  

                             เรื่องที่ 8การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวดี  

                             เรื่องที่ 9 บุคลิคภาพความหมายของบุคลิคภาพ

                             เรื่องที่ 10การฟังการฟังที่ดี

                             เรื่องที่ 11อนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น1.รู้องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์  

                             เรื่องที่ 12 โรคทางเพศสัมพันธุ์โรคและการป้องกัน 

                             เรื่องที่ 13 การป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

                             เรื่องที่ 14 เบาหวานศึกษาเรื่อง โรคคเบาหวาน

                             เรื่องที่ 15 โรคธาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมีย สาเหตุ คือ ยีนผิดปกติ 

                             เรื่องที่ 16โรคความดันโลหิตสูง  

                             เรื่องที่ 17โรคหัวใจขาดเลือด

                             เรื่องที่ 18 ภาวะทุพโภชนาการ

 

                             เรื่องที่ 19 สาเหตุ เกิดจาการขาดสารอาหารโปรตีน 

                             เรื่องที่ 20โรคเหน็บชา 

                             เรื่องที่ 21 โรคโลหิตจาง

                             เรื่องที่ 22โรคคอพอกชั้น ม.1

                             เรื่องที่ 23โรคตาฟางในเวลากลางคืน  

                             เรื่องที่ 24 โรคปากนกกระจอกและแผลที่ปาก 

                             เรื่องที่ 25สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

                             เรื่องที่ 26 การคุ้มครองผู้บริโภค.

                             เรื่องที่ 27สุขภาพทางกายและทางจิต  

                             เรื่องที่ 28 การปฏิบัติตนเพื่อคลายเครียดและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ 

                             เรื่องที่ 29การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

                             เรื่องที่ 30 ความปลอดภัยในชีวิต

                             เรื่องที่ 31บัตเหตุภายในบ้าน และอุบัติเหตุภายในโรงเรียน และคามปลอดภัย 

                  เ รื่องที่ 32 ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อ                 ความรุนแรงในครอบครัว 

                  เรื่องที่ 34การเจริญเติบโตแลพัฒนาการของมนุษย์ สุขศึกษา ม.

                          เรื่องที่ 35ชีวิตและครอบครัวสุขศึกษา ม.1

                 เรื่องที่ 36 การเสริมสร้างสุขภาพ ตอนที่ 1สุขศึกษา ม.1

 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th