.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 100.26.176.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 88,806
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 10 ธันวาคม 2562
 
 
  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
ระบบ e-Library
ประวัติโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
สีประจำโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศพพ.
โรงเรียนธนาคาร
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ฝ่ายบริหาร
ชั้นอนุบาล1-2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นักการ-ภารโรง
วิชาที่เปิดสอน
ถาม-ตอบ
ลิงค์ต่าง ๆ
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยมชม
มาร์ชโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
มุมนักเรียน
แนะนำโรงเรียน
รามเกียรติ์
พระอภัยมณี
สังข์ทอง
การอ่านจับใจความ
ขุนช้างขุนแผน
นกกางเขน
ลูกสัตว์ต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เมนูทางขวา
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลัก
พระอภัยมณี
ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 4
พันธเคมี
เคมี ม.ปลาย
ชีววิทยา ม.ปลาย
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ระบบประสาท
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ดาราศาสตร1
ดาราศาสตร2์
คณิตฯช่วงชั้นที่3
พจนานุกรมพุทธศาสนา
เกม crossword1
เกม crossword2
 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th